Inloggen: https://online.secure-logistics.nl/tcvt/api/upload/MailDocument/TCVT_Inloggen.mp4

Toevoegen praktijkervaring: https://online.secure-logistics.nl/tcvt/api/upload/MailDocument/TCVT_AddPracticalExperience.mp4

Toevoegen gebruiker: https://online.secure-logistics.nl/tcvt/api/upload/MailDocument/TCVT_ToevoegenGebruiker.mp4

Wijzigen bedrijfsgegevens: https://online.secure-logistics.nl/tcvt/api/upload/MailDocument/TCVT_WijzigenBedrijf.mp4

 

1. Is het nu TCVT of TCVT-RA?

TCVT-RA is het zusje van TCVT en voert namens de Minister van SZW de persoonsregistratie voor machinisten W4-01 tm W4-07 uit (in plaats van voorheen TCVT/DNVGL).

2. Per wanneer wordt het certificaat vervangen door een registratie?

Per 1 januari 2020 worden er geen certificaten meer uitgegeven, maar alleen persoonsregistraties W4-01 tm W4-07.

3. Wat kost de DSP-pas?

De machinist ontvangt de DSP-pas kosteloos en automatisch bij de herregistratie (hercertificatie / verlenging) ad € 195,-- incl. btw. per registratie voor een periode van 5 jaar (2 registraties betekent 2x een afdracht, ook als beide registraties op dezelfde DSP-pas staan: er wordt betaald voor de registratie en niet voor de DSP-pas !) ). 

De DSP-pas kan vanaf 1 maart 2020 ad € 100,-- incl. btw worden aangevraagd (voorheen gratis). Bij het afgeven van een duplicaat wordt ook € 100,-- incl. btw in rekening gebracht.

4. Wat is er nu per 1 juli 2019 gewijzigd?

Het TCPR-boekje is door TCVT-RA vervangen door de DSP-pas.

5. Hoe schrijf ik de uren op de DSP-pas bij?

Werkgevers / ZZP-ers kunnen kosteloos een autorisatiecode aanvragen bij TCVT-RA via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Met deze code kunnen zij inloggen in het systeem en de uren bijschrijven. Let op: een ZZP-er moet de pas dus enerzijds activeren als machinist en anderzijds inloggen als "werkgever" met de autorisatiecode. Op deze website staat een handleiding voor zowel werkgever als machinist.

 6. Hoe verleng ik mijn certificaat/tregistratie?
 
Stuur het originele TCVT-boekje ca. 4 weken (de post is traag) voor de verloopdatum op naar Postbus 154, 3990 DD te Houten. Heeft u al een DSP-pas, dan moet u wel in actie komen om te verlengen . Door het opsturen van het boekje naar TCVT RA kunnen wij uw ervaring en bijscholing checken. Daarna ontvangt u uw nieuwe registratie en nieuwe DSP-pas na betaling van de factuur (die u per email ontvangt). De factuur gaat naar de machinist, omdat de registratie persoonsgebonden is (vgl het rijbewijs). Wie de factuur betaald is vrij.
Heeft u nog geen DSP-pas, dan moet deze eerst worden aangemaakt met de door u toegezonden gegevens.

7. Bij wie kan ik de erkende bijscholing volgen?

Sinds 1 juli 2019 kan alleen een erkende trainer (zie Nieuws) de bijscholig bijschrijven en niet meer bij een erkend bijscholingsinstituut. De erkende trainer schrijft de bijscholing ook bij op de DSP-pas (of nog in het TCVT-boekje).

8. Wat moet ik doen als de DSP-pas is vermist ?

Bij vermissing van de DSP-pas, bijv. door verlies of diefstal, moet u contact opnemen met TCVT RA via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  De kosten voor het aanmaken van een nieuwe pas bedragen € 100,-- incl. btw.

9. Waarom staat W4-08 (hijsbegeleider) en/of W4-09 (aanpikker bouw) , niet op de DSP-pas ?

Een machinist W4-01 t/m W4-07 is automatisch in het bezit van de bevoegdheden van een hijsbegeileder W4-08 en/of een aanpikker bouw (W4-09). Hoewel dit niet expliciet op de DSP-pas staat, is dit wel het geval.

10. Bekijken van de gegevens op de DSP-pas.

De machinist kan als houder van de DSP-pas checken of zijn uren en/of zijn bijscholing zijn/is bijgeschreven. De werkgever/ZZP'er kan dit vanaf 1-4-2020.

11. Moet de DSP-pas apart worden geactiveerd bij een activatie-punt?

Nee. Dit is alleen nodig als de DSP-pas ook wordt gebruikt als toeganspas op bijvoorbeeld de Botlek. In alle andere gevallen (99% van de machinisten) is dit niet nodig. Een email hierover medio januari 20202 heeft voor veel onduidelijkheid gezorgd. Deze email is eenzijdig door de beheerde van de DSP-pas verzonden en was niet afgestemd met TCVT!

 12. Kan de bijscholing worden uitgesteld i.v.m. "Corona" ?

Het Ministerie van SZW heeft gesteld dat (Stc nr 21417 ):

Artikel 3. Vrijstelling termijn bijscholing kraanmachinisten
1. Er wordt vrijstelling verleend van de in paragraaf 7.2.2, onderdeel 1, subonderdeel a en b, van de schema’s voor registratie, bedoeld in artikel 7.7 van de Arbeidsomstandighedenregeling, opgenomen verplichting om bijscholingsdagen binnen de daar genoemde periode te volgen, met dien verstande dat één bijscholingsdag of 2 dagdelen wordt gevolgd in de eerste 42 maanden van de periode van vijf jaar en de tweede bijscholingsdag of 2 dagdelen wordt gevolgd na de 42ste maand in de periode van vijf jaar.

2. De in het eerste lid bedoelde vrijstelling wordt alleen verleend indien de registratiehouder aantoont dat hij zich in de periode van 1 maart tot en met 30 juni tijdig had aangemeld voor de bijscholing.
3. De in het tweede lid bedoelde aanmelding wordt aangetoond door middel van een schriftelijke verklaring van de erkende trainer bij wie de registratiehouder zich had aangemeld.

Toelichting op Artikel 3 (Vrijstelling termijn bijscholing kraanmachinisten)
Op grond van paragraaf 7.2.2. van de schema’s voor registratie van de kraanmachinisten moet om voor herregistratie in aanmerking te kunnen komen, de registratiehouder twee bijscholingsdagen hebben gevolgd in de periode van vijf jaar van de geldigheidsduur van de registratie en is bepaald in welke periode die bijscholingsdagen moeten worden gevolgd. Omdat het plannen van die scholingsdagen in de betreffende periodes van 36 maanden door de huidige omstandigheden als gevolg van de Covid 19 problematisch kan zijn, is voorzien in een verlenging van die periode in de situatie dat de bijscholing daardoor inderdaad niet kan plaatsvinden en de registratiehouder kan aantonen dat hij zich wel tijdig hiervoor had aangemeld
.

13. Hoe lang duurt het voordat ik een registratie ontvang na een examen ?

Gemiddeld duurt dit 4 weken !  Na het examen moet de examinator zijn schriftelijk advies aan de exameninstelling kenbaar maken. De exameninstelling moet kijken of het examen volgens de regels is afgenomen. Daarna moet de exameninstelling alle gegevens van de kandidaat verzamelen om een digitale DSP-pas aan te kunnen laten maken. Het volledige dossier gaat dan naar TCVT RA (dit duurt gemiddeld 2 weken). Vervolgens bepaalt TCVT RA of de kandidaat een geregistreerd kan worden (dit duurt gemiddeld 1 week). Hierna stuurt TCVT RA een factuur aan de kandidaat. Als de factuur betaald is, stuurt TCVT RA per email het officiele registratie-document en per post de DSP-pas.

14. verlengen van het TCVT certificaat naar een TCVT RA registratie tot max. 1 jaar na datum !

 Certificaten/registraties die na 1 juli 2020 worden aangeboden ter verlenging, mogen maximaal 1 jaar (12 mnd) zijn verlopen en de praktijkervaring en bijscholing moet geldig zijn binnen de reguliere looptijd van 5 jaar. TSJ 23 is hiertoe verduidelijkt. Voorkomen moet worden dat machinisten veel te laat hun certificaat/registratie voor een verlenging aanbieden. Als een machinist na 1 juli te laat is, moet de machinist een volledig examen afleggen !