TCVT-RA staat voor TCVT Registratie Administratie.

TCVT-RA is opgericht om de registratie van TCVT-machinisten per 1 januari 2019 1) te realiseren.

1) 1 januari 2019 is de door SZW aangegeven beoogde ingangsdatum van de wetswijziging. Deze datum zal waarschijnlijk niet worden gehaald door SZW. De datum van ingang is daardoor afhankelijk van de datum waarop de nu door SZW voorbereide wetswijziging van kracht wordt.

Persoonsregister

Gebruik het onderstaande formulier om in het persoonsregister te zoeken.